Qendra e Shërbimit (Rrjeti Akademik Shqiptar) organizon seminare, trajnime dhe konferenca që mbulojnë module të ndryshme të platformës U-Gov. Trajnime të ndryshme organizohen rreth internacionalizimit të Procesit të Bolonjës. Publiku ynë është i informuar për çdo gjë që ndodh gjatë këtyre konferencave, trajnimeve dhe workshop-eve.

Më tepër informacion mund të gjeni në lidhjet e mëposhtme: