Adresa Postare

Rrjeti Akademik Shqiptar
Qendra Ndëruniversitare e Shërbimeve dhe Rrjetit Telematik
Rruga e Durrësit (godina e APAAL), kati 1, Tiranë, Shqipëri, 1001

Komunikimi

Tel: +355-44415006
E-Mail:

Si të vini

Zyrat e RASH gjenden 100m mbi kryqëzimin e “Zogut tëzi”-it, përballë hotel Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në katin e parë. Mund të arrini tek zyrat tona duke përdorur linjat urbane “Qëndër-Institut”, “Qëndër-Kamëz”, “Qëndër-Kashar” dhe “Qëndër – Kamëz”, duke zbritur tek stacioni i gjimnazit “Qemal Stafa”

Harta