Portali i Rankimit është një shërbim i mundësuar nga Rrjeti Akademik Shqiptar.

Nëpërmjet këtij shërbimi, RASH u mundëson maturantëve të kontrollojnë statusin e aplikimit të tyre në universitet.

Për të aksesuar portalin klikoni këtu