Momentalisht ekzistojnë vende të lira pune për:

Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjeti Telematik, software dhe hardware provider i Universiteteve Publike shqiptare, eshte duke kerkuar nje Network Engineer ne Departamentin e Infrastruktures dhe Rrjetit.Kandidati duhet te kete te pakten 3 vite eksperience ne teknologjite e meposhtme:

 • Diplome universitare ne Shkenca kompjuterike, Informatike ose Elektronike
 • Minimalisht 3 vjet eksperience pune ne sherbime te fushes networking.
 • E preferueshme te kete njohuri ne Project Management dhe praktikat ITIL.
 • Eksperienvce e provuar me komandat dhe utilitetet baze per administrimin dhe menaxhimin e routerave dhe switcheve Cisco dhe/ose HUAWEI.
 • Aftesi shume te mira komunikuese dhe pune ne grup.
 • Njohuri shume e mire e gjuhes angleze.

Kandidati duhet të zotërojë kualifikimet e mëposhtme :

 • Te ofroje suport per sisteme teknologjike me arkitektura komplekse IP/MPLS/BGP/Backbone/Firewall/Load balancer
 • Te perpiloje zgjidhje teknike per rrjetin e qendres sipas ekspertizes.
 • Te dizenjoje, krijoje specifikimet teknike per projekte sipas nevojave dhe kerkesave te qendres.
 • Te njohe, instaloje, kryeje upgrade apo diagnostifikim problemesh te rrjetit kompjuterik
 • Te jete ne gjendje te kryeje konfigurime per pajisje wireless.
 • Te jete i afte te planifikoje dhe krijoje sistemin e monitorimit te performances per routerat, switchet te markes Cisco/HUAWEI.
 • Te jete i afte te diagnostikoje problemet ne switche dhe routera te shkaktuara nga probleme ne konfigurime ose ne defekte te hardware.
 • Eksperience praktike me implmentime Cisco L2 dhe L3 enterprise, duke perfshire OSPF, EIGRP, redistribution dhe dot1X
 • Eksperience e mire me prodhures te ndryshem firewall si Mikrotik, fortigate, cisco ASA, pfSense etj.

Kualifikime:

 • Certifikate CCNA dhe CCNP ose ekuivante te saj per administrimin e Layer 3
 • Eksperience me rrjete backbone ne ISP
 • Certifikata te sistemeve operative – e preferueshme

Aplikimet mbyllen më 05.05.2016
 

 

Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjeti Telematik, software dhe hardware provider i Universiteteve Publike shqiptare, eshte duke kerkuar nje Specialist i Teknologjise se Informacionit ne Departamentin e Infrastruktures dhe Rrjetit.

Kandidati duhet te kete te pakten 3 vite eksperience ne teknologjite e meposhtme:

 • System Administrator ne sistemet e operimit Linux dhe Windows. Instalimi, konfigurimi dhe backup te sistemeve.
 • Eksperience ne menaxhim dhe mirembajtje te Active Directory, File server, NFS, FTP, SCSI, VMWare.
 • Networking – Njohuri administrimi te switcheve, routerave mikrotik, huawei dhe cisco
 • Perparesi per aplikantet qe janë të pajisur me çertifikata të fushës së IT-së si CCNA, MTA, MCSA, MCSE, të sistemeve të ushqimit/UPS etj.
 • Eksperience ne pune te pavarur dhe ne grup. Perparesi do te jepet kandidateve qe tregojne shembuj te arritjeve personale.
 • te kete njohuri dhe eksperince me metodikat e punes ne project management

Kritere te tjera qe duhet te plotesoje kandidati:

 • Të jenë diplomuar për Inxhinieri Elektronike ose Informatike.
 • Aftesi komunikuese me perdorues te teknologjise jashte departementit te IT
 • I disponueshem per te udhetuar ne rrethe
 • Te dokumentoje ne menyre cilesore njohurite
 • Të zotërojnë lejë drejtimi automjeti.
 • Të zotërojnë shumë mirë në të shkruar dhe në të folur gjuhen Angleze avantazh gjuha Italiane
 • Njohuria gjuheve te programimit do te ishte nje plus

Aplikimet mbyllen më 05.05.2016
 

 

Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjeti Telematik, software dhe hardware provider i Universiteteve Publike shqiptare, eshte duke kerkuar nje Software Architect ne fushen DataWareHouse..

Kandidati duhet te kete te pakten 5 vite eksperience ne teknologjite e meposhtme:

 • development te platformave datawarehouse nga faza fillestare deri ne delivery
 • njohuri te avancuara ne databaze Oracle apo Sql Server
 • njohuri te avancuara ne platformat datawarehouse dhe BI PENTAHO apo SQL SERVER SUITE (SSIS, SSAS, SSRS)
 • eksperience si team leader te kete aftesi ne menaxhimin e grupit te pune
 • te kete njohuri dhe eksperince me metodikat e punes ne project management

Kritere te tjera qe duhet te plotesoje kandidati :

 • Te mbuloje edhe figuren e analistit ne evolucionin e software
 • Aftesi komunikuese me Business User
 • I disponueshem per te udhetuar ne rrethe
 • Te dokumentoje ne menyre cilesore njohurite
 • Njohje te Gjuhes Angleze
 • Njohuria gjuheve te programimit (front-end dhe back-end) do te ishte nje plus

Aplikimet mbyllen më 20.04.2016

 

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre tek: recruiting@rash.al