Pyetje në lidhje me tenderin

Afati i pranimit të ofertave për këtë tender ishte brenda orës 12:00 të datës 07 Janar 2015.

Nëpërmjet formës së mëposhtme mund të pyesni për sqarime të ndryshme në lidhje me tenderin.
Para se të dërgoni një pyetje kontrolloni nëse dikush tjetër ka bërë më parë të njëjtën pyetje.