Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, RASH & GÉANT organizojnë: “Dita e Informimit GÉANT” më 5 prill në Plaza Hotel Tirana. Jeni të ftuar të merrni pjesë në këtë ngjarje. Lidhja për Regjistrim:(Regjistrohu)