RASH dhe NaMeXpo organizojnë “Forumin e Parë të Organizimit të Rrjetit Shqiptar (ALNOF)”, me qëllim mbledhjen e Operatorëve të Internetit në Shqipëri (menaxherët teknik dhe inxhinierët e rrjetit ) për të diskutuar mbi infrastrukturën e Internetit dhë ndërlidhjes me rajonin.
Aktiviteti është i lirë për cilindo dhe do të mbahet nga ora 9:30 deri në 17:00 më 14 Nëntor 2017 pranë Tirana International Hotel. Vizitoni faqen zyrtare të ALNOF për më shumë informacione mbi eventin. (më shumë)