IRIS është sistemi i ri i menaxhimit të kërkimit shkencor të universiteteve dhe instituteve kërkimore.