Rjeti Akademik Shqiptar ka si synim të funksionojë si NREN (National Research and Education Network) duke ofruar shërbime moderne për universitetet dhe qendrat kërkimore shqiptare. Që prej vitit 2012, Rrjeti Akademik Shqiptar është anëtar i RIPE NCC, i cili është institucioni përkatës i lëshimit të adresave IP për Evropën, Lindjen e Mesme dhe Azinë Qendrore (pjesërisht). Së shpejti RASH-i do të lidhet me rrjetin GEANT i cili ndërlidh të gjitha rrjetet NREN të kontinentit Evropian. (më shumë)