Projekti U-GOV lindi nga nevoja për të reduktuar kompleksitetin e sistemeve të informacionit për qeverisjen dhe organizimin universitar, duke thjeshtuar infrastrukturat teknologjike dhe aplikative dhe duke trajtuar proceset administrative. Me këtë projekt Cineca Consortium (Itali) vë në lëvizje në vitin 2005 një sistem të ri të integruar informacioni për universitetet, U-gov, i cili kombinon në një arkitekturë të vetme aplikacionet kryesore administrative për universitetet: të Mësuarit dhe Studenti, Research, Burimet Njerëzore, Kontabiliteti, Planifikimi dhe Kontrolli. (më shumë)