Njoftime

Në hapësirën “Njoftime”, do të gjeni të ndara në seksione të veçanta disa nga veprimtaritë që zhvillohen në “Rrjeti Akademik Shqiptar”,

si Aktivitete të ndryshme, Workshop, Intership, Trajnime si dhe Vende të lira pune për profile të caktuara në RASH.