U-Albania

Portali UALBANIA është vitrina kryesore e Universiteteve për të prezantuar ofertën e tyre akademike. Nga viti 2016, UALBANIA numëron 38 Universitete publike dhe private me informacione të detajuara për 561 programe studimi të ciklit të parë të studimeve në Republikën e Shqipërisë. Portali UALBANIA është ura lidhëse mes maturantëve dhe botës akademike. Nëpërmjet portalit, studentët njihen me kriteret dhe programin, aplikojnë dhe regjistrohen në programin ku janë shpallur fitues.


Portali UALBANIA përmban informacion lidhur me : 

  • Universitetet / Fakultete

  • Programet e Studimit

  • Kriteret e pranimit

  • Kuotat dhe Tarifat

  • Formularin e Aplikimit A2

  • Sekretarinë Online të regjistrimit në Universitet

 

 

 

Portali

Kontakto: support@rash.al