ANIX

ANIX (Albanian Neutral Internet eXchange) është pika e parë dhe e vetme neutrale dhe jo-fitimprurëse e Internetit në Shqipëri. ISP-të kombëtare dhe të huaja vijnë në ANIX për të ndërlidhur rrjetet e tyre, duke përmirësuar shpejtësinë e tyre, bandwidth dhe sigurinë e të dhënave të tyre. Një pikë shkëmbimi interneti (IX ose IXP) është një infrastrukturë fizike nepermjet së cilës ofruesit e shërbimeve të internetit (ISP-të) dhe CDN(Content Delivery Networks)  shkëmbejnë trafikun e internetit. IXP-të zvogëlojnë pjesën e trafikut të ISP-së, të cilat duhet të dorëzohen nëpërmjet ofruesve të tyre të tranzitit në rrjedhën e sipërme, duke zvogëluar kështu koston mesatare të shpërndarjes së bitit për shërbimin e tyre. IXP është një komponent i infrastrukturës së internetit që mund të rrisë kapacitetin dhe cilësinë e internetit për komunitetet lokale. Ndërlidhja e drejtpërdrejtë, shpesh e vendosur në të njëjtin qytet si të dy rrjetet, shmang nevojën që të dhënat të udhëtojnë në qytete të tjera (potencialisht në kontinente të tjera) për të marrë nga një rrjet në tjetrin, duke zvogëluar kështu vonesën.

  Anëtarët aktivë:

Kompania

ASN

Connections

Abcom

21183

1Gbps

Abissnet

35047

1Gbps

Albanian Neutral Internet eXchange

  205140

1Gbps

Albanian Telecommunications Union

198279

1Gbps

AS112 Reverse DNS

112

1Gbps

Rrjeti Akademik Shqiptar

57961

1Gbps

Selcom

60352

1Gbps

 

 

Neutral IXP - ANIX

 

 

Akseso

Kontakto: infrastruktura@rash.al