Data Center

RASH ka ndërtuar datacenterin e saj modern në qendër të Tiranës, pranë zyrave te tij. Ky datacenter është funksional prej 2016 dhe operativ në mbështetje të gjithë shërbimeve që ofron. Datacenter-i ka tre hapësira të dedikuara të ndara nga njëra-tjetra:

  • Dhoma e serverave

  • Dhoma e rrjetit

  • Dhoma elektrike

Gjithashtu Datacenteri përmban të gjithë elementët e nevojshëm si:

  • N+1 UPS 

  • Gjeneratori

  • Sistemi i ftohjes

  • Sistem antizjarr

  • Sensorët e temperatures & lagështisë 

  • Qendra e monitorimit në kohë reale

 

 

Kontakto: infrastruktura@rash.al