Reformimi i arsimit të lartë në Shqipëri

None

04 Janar 2021

Më shumë

Mbërriti në Shqipëri, për një vizitë tre ditore, Paul Clark, Shef ekzekutiv i HESA-se, agjensi britanike e njohur në të gjithë botën për ekspertiza në të dhëna dhe analiza.

Gjatë vizitës u diskutua rreth reformës në sektorin e arsimit të lartë dhe u këshillua qeveria për zbatimin e një sistemi të ri të të dhënave.

Qeveria dhe agjencitë e saj (për shembull - RASH, ekuivalenti shqiptar i Jisc në Mbretërinë e Bashkuar) po ndërtojnë infrastrukturën për të mbështetur këto ndryshime (me mbështetje nga BE, MB dhe nga CINECA). Pjesa më e madhe e infrastrukturës së IT-së është tani në funksion dhe ato janë duke u përqëndruar në modelet e të dhënave, specifikimet, angazhimin e përdoruesve, analizat dhe implementimin.