Projekte

“Projektet” është një hapsirë e dedikuar për paraqitjen e projekteve më të rëndësishme ku “Rrjeti Akademik Shqiptar” bënë pjesë aktualisht. Secilit projekt i është rezervuar një seksion i veçantë ku ju mund të informoheni, si dhe një link përkatës nëse dëshironi të merrni më shumë informacione të detajuara për ecurinë e tyre.