Raporti Përmbledhës 2020 Botuar Online

None

21 Qershor 2021

Më shumë

Përmbledhje 2020

Është botuar Përmbledhja GÉANT e Rrjeteve Kombëtare të Kërkimit dhe Edukimit në Evropë, Raporti 2020.

Përmbledhja GÉANT është një botim vjetor që gjerësisht vëzhgon dhe raporton se si janë të organizuara NREN (buxhetet, numrat e stafit, cilët sektorë shërbejnë), trafikun nëpër rrjetet e tyre dhe shërbimet që ato ofrojnë. Këto të dhëna mbështeten më tej nga informacione nga sondazhe dhe burime të tjera, duke lejuar njohuri më të pasura në botën NREN.

Përmbledhja GÉANT vepron në këtë mënyrë si një burim referues autoritar për këdo që ka interes në zhvillimin e rrjeteve kërkimore dhe arsimore në Evropë dhe më gjerë.