SEE 9: Virtual, 28 shtator 2021

None

22 Shtator 2021

Më shumë

Rregjistrohu

NCIP RIPE organizon konferencën rajonale në të gjithë rajonin ku ka shtrirë shërbimin. Forumet e kësaj konference ofrojnë mundësi për inxhinierët e rrjetit dhe stafin teknik që të ndajnë njohuritë, përvojat dhe të identifikojnë fushat për bashkëpunim rajonal. Sesionet janë të hapura për këdo dhe nuk ka pagesë për pjesëmarrëjen.

Qëllimet e këtij takimi janë:

  • Inkurajimi i bashkëpunimin midis operatorëve rajonal duke u mundësuar atyre që të shkëmbejnë informacion dhe të diskutojnë për çështjet që ndikojnë në punën e tyre.
  • Mbështetni më tej NCIP RIPE për Regjistrat Lokalë të Internetit (LIR) në këtë rajon
  • Prezantoni zhvillimet më të fundit në industrinë e internetit, identifikonjini, diskutoni dhe zgjidhni çështjet specifike që prekin operatorët rajonal.

Aktiviteti do të zhvillohet në gjuhën angleze. Anëtarët e stafit të RIPE NCC që flasin gjuhën lokale do të jenë të gatishmëri gjatë gjithë javës. Organizatorët lokal të konferencës do të jetë gjithashtu në dispozicion tuaj.