E-Research

Portali E-Research është portali i statistikave për kërkimin shkencor në IAL publike dhe jopublike lidhur me të dhëna të gjeneruara për procese të ndryshme të kërkimit shkencor brenda sistemit universitar shqiptar dhe jo vetëm aty mund të gjendet edhe informacione mbi kërkimin shkencor në qendrat kërkimore në varësi të ministrive të ndryshme të linjës. Aktualisht në portal janë publikuar të dhëna mbi:

  • Kapacitetet njerëzore të kërkimit shkencor

  • Arkivat e bibliotekat shkencore

  • Infrastruktura e kërkimit shkencor

 

Portali

Kontakto: support@rash.al