GN4-3N

Projekti GN4-3N do të përfshijë ristrukturimin e rrjetit kurrizor të GÉANT përmes eksplorimit dhe prokurimit të të Drejtave të Përdorimit Afatgjata të Realizueshme (IRU), linjave me qira dhe pajisjeve shoqëruese, duke i shërbyer NREN-ve partnere të GÉANT dhe duke siguruar ndërlidhje me komunitetin global të kërkimit dhe arsimit.